Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

Publisert av Frode Taraldsen den 10.03.19. Oppdatert 31.03.19.

 LANDSBYEN BRANDBU

Det innkalles til ordinært årsmøte i LANDSBYEN BRANDBU.

Tid og sted: Tirsdag 26. mars 2019 kl 19.00,

Trivselshuset Brandbu

 

SAKSLISTE

 

Sak 1: Konstituering

1.1 Valg av møteleder, forslag på styreleder

1.2 Valg av sekretær, forslag på sekretær

  1.3 Valg av 2 møtedeltakere til å undertegne protokollen sammen med sekretæren

  1.4 Opptelling av antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

  1.5 Godkjenning av innkalling

  1.6 Godkjenning av saksliste

 

Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret.

  2.1 Godkjenning av årsmelding

  2.2 Godkjenning av årsregnskapet

 

Sak 3: Budsjett 2019

 

  Sak 4: Fastsettelse av kontingent for 2019

 

  Sak 5: Andre saker

  5.1 Forslag om vedlikehold av turløype.

 

  Sak 6: Valg

  6.1 Valg av styreleder for 1 år

  6.2 Valg av nestleder for 2 år

  6.3 Valg av styremedlemmer for 2 år

  6.4 Valg av valgkomite

 

 

 

Brandbu, den 07.03. 2019

Landsbyen Brandbu

STYRET